Hantering av personuppgifter enligt GDPR, dataskyddsförordningen

Frykens The Dock är personuppgiftsansvarig
Frykens The Dock behandlar dina personuppgifter i följande situationer:
Vid en bokning eller bokningsförfrågan i vår restaurang, via brev, mail, hemsida eller telefonkontakt.
När personer eller företag på era vägnar gör en bokning i ert namn.
Vid bokningar för middagar, konferenser eller event där namnlistor används.

Vilka personuppgifter behandlas?
Namn, personnummer, telefonnummer, e-post, eventuellt kortnummer, kontonummer och adress.
Uppgifter som vi bedömmer har betydelse för att vi skall kunna anpassa våra tjänster efter dig, exempelvis allergier, funktionshinder etc. dessa uppgifter behandlas som känsliga personuppgifter.
Frykens The Dock behandlar endast personuppgifter som är relevanta till vad som krävs i förhållande till ändamål, exempelvis vid bokning av restaurangbesök behandlar vi namn, telefonnummer, och e-post

Varför behandlas mina uppgifter?
Administrativt:
För att kunna leverera de tjänster ni beställt såsom bokning och reservation i restaurang.
Det inkluderar även uppgifter till bokföring, avräkning och revision samt verifieringar av betalkort.
Kundrelationer:
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service vid frågor, synpunkter eller reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och de tjänster du köpt/beställt.
Utskick av information:
När du bokat en tjänst konfirmerar vi den med mail enligt era personuppgifter.
Lagens krav:
För att följa lagar och förordningar exempelvis säkerhet och redovisning såsom bokföringslagen.
Ändamålsbegränsning:
Frykens The Dock behandlar endast dina personuppgifter för uttryckligt angivna och relevanta ändamål och behandlas inte på något annat sätt.
Lagringsminimering:
Vid köp/förfrågan utav tjänster på Frykens The Dock sparas dina personuppgifter vanligtvis i 6 månader.
När ändamålet för behandling av personuppgifter har upphört avidentifierar vi dina personuppgifter.
Avtal:
Frykens The Dock kan behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra ett kontrakt där ni ingår.
Rättslig skyldighet:
I enlighet med svensk lag, såsom t.ex. bokföringslagen, vilket innebär att Frykens The Dock ibland måste spara information oavsett krav som ställs enligt GDPR/Dataskyddslagen.
Vitala intressen:
Sker en incident där gäst behöver akut vård har Frykens The Dock rätt att ta reda på personuppgifter för att ge korrekt vård.
Tredje part:
Vid tillfällen där Frykens The Dock behandlar uppgifter från tredje part, exempelvis i samband med gruppbokning eller vid bokning med hjälp av t.ex. samordnare, sekreterare, personlig assistent eller liknande tredje part. Det är alltid den som ansvarar för bokningen som är skyldig att informera inblandade gäster om nödvändig behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:
Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Du har rätt att vända dig till Frykens The Dock för att få dina uppgifter rättade.
Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke av behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter vid till exempel marknadsföring.
Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten.
Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser hen strider mot GDPR har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.
Genom skriftlig begäran kan registerutdrag fås av dina personuppgifter.
Frykens The Dock kan avvisa en begäran som är orimligt upprepande eller kräver orimliga tekniska åtgärder.
Begäran skall undertecknas av dig och innehålla namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Begäran av registerutdrag skall skickas till:
Frykens The Dock AB, Berggårdsvägen 14, 685 33 Torsby

Personuppgiftsincident rapporteras snarast till Tillsynsmyndighet, dock senast 72 timmar från vetskap om incidenten.